Aan de hand van de bovengenoemde gegevens zal het duidelijk zijn dat de Kraanvogel een jaarlijks terugkerende doortrekker is in voor- en najaar. Per jaar kunnen de aantallen nogal verschillen. Het al of niet zien van trek hangt zeer nauw samen met de weersgesteldheid. Niet alleen in Nederland, maar ook elders in Europa. Vooral de wind en de wind- Kracht maar ook de temperatuur spelen daarbij een rol en daarbij uiteraard ook de tijd van het jaar. Samenvattend kan gesteld worden dat van 1980 het voorjaar en van 1982 het najaar de uitschieters waren in de onderzoeksperiode waarbij grote aantallen werden waargenomen. 1981 was daartussen een jaar met zeer weinig trek zowel in het voorjaar als ook in het najaar. Daarbij werden in het voorjaar van 1980 vrij veel pleisterende Kraanvogels waargenomen.