Zo’n 1100 vogelbeschermers in de provincie Utrecht vieren dit jaar feest. Hun vereniging, de Vogelwacht Utrecht, bestaat namelijk een kwart eeuw. Dit feest wordt op een voor vogelwachters passende manier gevierd, namelijk voor het merendeel in de buitenlucht. Het zwaartepunt van de jubileumevenementen zijn de talrijke excursies waaronder verschillende weekendex? cursies naar onder andere het Hasbruch —een oerbos met een bijzondere vogelgemeenschap— bij Bremen in Duitsland, Schiermonnikoog, het Lauwersmeer en Texel. Andere jubileumactiviteiten zijn dia-lezingen, tentoonstellingen en een jeugdweekend. Speciaal voor dit gebeuren is ook een expositie gemaakt en een dia-klankbeeld. In De Bilt werd in 1958 de vogelwacht opgericht door de heren R.Th. van de Garden, S. Braaksma en A.J.H. Baron van Lynden. In die eerste jaren na de oprichting hield de vogelwacht zich vooral bezig met daadwerkelijk vogelbeschermingswerk. In de praktijk kwam dit neer op het plaatsen en controleren van nestkastjes voor holenbroeders, het creëren van vogelbosjes en het reageren op ontwikkelingen die de vogelstand bedreigden.