Dit is het eerste boekje uit de Orni-serie en is uitsluitend gewijd aan de Fries en Oudfriese vogelnamen. Niet alien de Friese benaming zijn opgenomen, ook de in het Nederlands vertaalde Friese benaming zijn in deze uitgave opgenomen. Van de Friese en Oudfriese benamingen uit wordt er verwezen naar de huidige Nederlandse vogelnaam. Achter de benaming zijn de plaatsen vermeld waar het van bekend is dat daar deze benaming wordt of werd gebruikt. Bovendien zijn de Latijnse namen als een tweedeverwijzing opgenomen.