Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Koninklijke Vereniging voor vogel- en natuurstudie ’De Wielewaal’ heeft een groep leden van deze organisatie, onder de stuwende kracht van Rudy Willcockx, een brochure samengesteld getiteld ’Bedreigde planten en dieren in Vlaanderen’. Niet minder dan 24 auteurs en talloze veldonderzoekers hebben meegewerkt om aan de hand van een aantal indicator-soorten, zowel uit het plantenrijk als uit de wereld van de insekten, vissen, reptielen, amfibieen, vogels en zoogdieren, te wijzen op de nog steeds verdergaande kwantitatieve en kwalitatieve achteruitgang van het natuurlijk milieu in Vlaanderen en op de manieren waarop hier wat aan gedaan kan worden. Bovendien wordt in dit boekwerkje vermeld de beschermingsstatus van een groot aantal planten- en diersoorten in Vlaanderen.