Vlietland en met name de Meeslouwerpolder heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een steeds gevarieerder en vogelrijker natuurgebied waarvan het behoud zeer belangrijk voor Nederland en met name de Randstad zou zijn. De argumenten welke door de belanghebbende milieu- en vogelwerkgroepen zijn aangevoerd zijn serieus genoeg om de Meeslouwerpolder niet te gebruiken voor zandwinning en watersportrecreatie maar te behouden als natuurgebied. Steun van de landelijke natuur- en vogelbeschermingsorganisaties kan mogelijk tot het voortbestaan van het gebied in zijn huidige vorm leiden, waarna een beheersconstructie voor het terrein zou moeten worden uitgewerkt. Een uitdaging, maar de moeite waard.