In vervolg op het stukje ’Wilde Eenden, die hun jongen niet meer accepteren’ (Het Vogeljaar 30 : 210 & 331-332) lijkt het mij interessant enkele waarnemingen en conclusies, die ons duidelijk maken hoe het staat met de herkenning van jongen door de moeder en vice versa bij eenden, te vermelden. Het is de vraag of er van herkenning sprake is en zoja op welke wijze.