Door zandwinning is ten noorden van Zoetermeer enige jaren geleden een plas ontstaan, die bestemd zou worden voor de recreatie. Al spoedig namen de watervogels bezit van dit watergebied, totdat de surfsport opkwam ! Nu is deze Noord-Aa dikwijls vol surfers en zijn de watervogels geheel verjaagd, vooral ’s winters de grote troepen Smienten ! Inmiddels is de gemeente begonnen met de inrichting van het gedeelte ten westen van de Oude Broekweg. Deze Broekweg wordt oostwaarts verlegd (naar de grote plas toe) en ten westen hiervan wordt een stil recreatie-gebied aangelegd dat aansluit aan de (weidevogel-)gronden van de Meerpolder.