Om een beter inzicht te Krijgen in het voorkomen van Kleine Zilverreiger in Nederland verzoek ik om toezending van alle waarnemingen en (nest)vondsten gedurende de periode 1970-1982. Een artikel over dit voorkomen is in voorbereiding. Men gelieve bij toezending datum, plaats, aantal, leeftijd, omstandigheden, waarnemer(s) en eventuele andere gegevens te vermelden. Jos J.M. van Oostveen, Droevendaalsesteeg 75, 6708 PN Wageningen.