Op 8 mei 1983 kwamen in België de eerste slachtoffers binnen bij het vogelasiel Socio te Deurne (Antwerpen). Het waren duiven die door op de daken en dakgoten gesmeerde ’Picoplast’ wareabesmeurd en niet waren te reinigen. Vogels die op de kleefstof neerstrijken blijven vastkleven en pogingen om zich te bevrijden maken de zaak alleen nog maar erger. Welk deel van het lichaam ook in aanraking komt met die kleefstof het plakt onherroepelijk vast. Ze sterven ter plekke een langzame en gruwelijke dood. Ook uit Mortsel kreeg het asiel een vogel (Huismus) binnen, die aan een dergelijk product was blijven plakken. De firma Desinfectans (Edward Pecherstraat 17, Antwerpen) is gevraagd de kleefstof te verwijderen, toen bleek dat het niet opdroogde zoals gezegd werd dat het zou doen. Maar eind juni stroomden de klachten pas goed binnen. Het Instituut Immaculata in de Van Heetveldelei, Deurne had toen ook dit product gebruikt. De Belgische vogelbeschermers verwonderen zich er over dat ’Picoplast’ in België mag worden ingevoerd en gebruikt, daar het vangen van vogels met lijm wettelijk verboden is. Het product ’Picoplast’ wordt gefabriceerd door de Duitse firma ’BOB Apparate und Prëparate Walter Frewain’ uit Albstadt. Er worden twee soorten verkocht. Het ene is expliciet tegen duiven gericht, het andere tegen vogels in het algemeen.