Bij de viering van het 40-jarig jubileum van de Vogelbescherming ’Zaanstreek’ gaan de gedachten gauw terug naar Nol Binsbergen (1908 -1945). De ’helaas veel te vroeg overleden, Zaankanten vogelfotograaf, cineast, auteur van diverse vogelboeken en schrijver van vele vogelartikelen’. lemand, die zijn hart verpand had aan het Zaanse polderland en in het bijzonder aan het prachtige Oostzanerveld. Daar fotografeerde en bestudeerde hij vanuit een schuiltent of gewoon met de kijker de Fuut, Dodaars en het vogelleven op de weilanden. Zijn bevindingen schreef hij op eenvoudige wijze -zonder franje- neer in zijn boeken en in talloze artikelen in tijdschriften, week- en dagbladen. Verluchtigd met prachtige vogelopnamen. Hierdoor kreeg de vogelrijkdom van de Zaanstreek in de jaren dertig al landelijke bekendheid. Daarnaast hield hij aan de hand van lantaarnplaatjes ook nog lezingen waarbij hij door z’n boeiende, en dikwijls geestige, manier van vertellen velen voorde natuur wist te interesseren.