Het woord ’waterwild’ wordt veel gebruikt door rijksinstellingen en dat wordt door talloze auteurs en onderzoekers overgenomen. Ik geef als voorbeeld de gangbare uitdrukking ’waterwildtellingen’. Oók de omringende landen gebruiken een dergelijk woord: ’waterfowl’, ’Wasserwild’of ’giberd’eau’. Het woord ’waterwild’ wordt sinds lang gebruikt door het jagende (én ook door het stropende) deel van onze bevolking om de dieren aan te duiden waar men op jaagt of jagen kan, zoals men wil.