Regelmatig is er in de laatste nummers van ’Het Vogeljaar’ aandacht besteed aan de Rode Ibis (Eudocimus ruber). Werden in eerdere jaargangen meestal de populatieschommelingen van de Rode Ibis in Suriname behandeld vanwege de jaarlijkse inventarisaties door de Dienst ’s-Lands Bosbeheer en de Stichting Natuurbehoud Suriname (STINASU) (diverse artikelen van Spaans en De Jong), sinds de actie ’Hulp voor de Rode Ibis’ in 1982 (zie Het Vogeljaar 30 (2): 96-97) is er ook een artikel gewijd aan de Rode Ibis in Frans Guiana (Het Vogeljaar 31 (4): 192-198).