Gedurende het jaar 1982 werden vogelwaarnemingen verricht in Diergaarde Blijdorp te Rotterdam (Sovonblok 37-37). De bedoeling hiervan was een bijdrage te leveren aan het reeds enkele jaren lopende ’Sovon atlasproject voor Winter- en Trekvogels’. Dit artikel geeft een overzicht van de vogelsoorten die de Rotterdamse Diergaarde in 1982 bezochten.