’Vogels in Overijssel’ is niet een avifauna van Overijssel indien u dat misschien zou denken. Het boek is verdeeld in hoofdstukken over de vogels van Noordwest-Overijssel (door G.J. Gerritsen), de streek tussen Vecht en Regge (door L. Oudejans), Salland, inclusief de uiterwaarden van de IJssel (door W.G. Gerritse) en Twente (door drs. H.A. Meek). Elke auteur beschrijft de vogelbevolking van het door hem toebedeelde gebied en gaat op het voorkomen van bepaalde vogelsoorten dieper in. Het rijk geïllustreerde boek gaat op een speelse wijze de hele provincie door en wijst daarbij tegelijkertijd op de vele soorten, die wij in deze provincie kunnen tegenkomen. Aan het eind van het boek is bovendien een lijst opgenomen van de vogelsoorten, die in de provincie voorkomen verdeeld in vier groepen. Een kaartje geeft een overzicht van de gebieden genoemd in de inventarisaties.