Door de afwijkende rivierwaterstanden en vegetatieontwikkeling buitendijks was 1983 een uitzonderlijk goed porseleinhoen-jaar. In het rivierengebied werden ongeveer honderd roepende mannetjes gehoord. In augustus konden in de Ooypolder veel interessante waarnemingen met betrekking tot het gedrag en biotoopkeuze gedaan worden. Wij kunnen ons voorstellen dat ook anderen in de gelegenheid zijn geweest deze wonderlijke en geheimzinnige rallen te bestuderen. Graag zouden wij hierover gegevens ontvangen. Maar ook losse waarnemingen (óók van roepende exemplaren) zijn nodig om een idee te krijgen van de omvang van de invasie. De gegevens zullen verwerkt worden in een verslag dat in dit tijdschrift zal verschijnen. Gaarne uw waarnemingen nog in maart 1984 opsturen.