In een 37 gestencilde bladzijden tellend jaarverslag brengt de Ornithologische Werkgroep Hamont (Wout van Gils, J. Ballingsstraat 19, 3590 Hamont-Achel, België) verslag over hun werkzaamheden over het jaar 1982. De volgende onderwerpen worden daarin behandeld: beknopt jaaroverzicht 1982, Koolmeesonderzoek, ringonderzoek, nestkastonderzoek Hamont-Achel, overzicht nestkastonderzoek over twaalf jaar, wintervoedering, voornaamste waarnemingen uit 1982, observatieverslag reservaten Hamont-Achel, gegevens over de Grauwe Klauwier. Nadere inlichtingen bij: Wout Van Gils, Jaak Ballingsstraat 19, 3590 Hamont-Achel, België, telefoon 093211 – 446 802.