In de afgelopen vijftien jaar is de populatie van de Fuut in Amsterdam enorm toegenomen. Sommige broedgewoonten van de Fuut in de stad verschillen van die op het platteland. 1) Het broedseizoen begint eerder in het jaar, 2) Het aantal legsels per seizoen is groter, 3) Ze gebruiken vaak het zelfde nest voor meerdere broedsels. In een litteratuurvergelijking blijkt dat een vervroeging van het broedseizoen ook voorkomt bij andere vogelsoorten die de stad hebben gekoloniseerd. Evenals de soms optredende veranderingen in de reproductie (aantal legsels, cq. jongen) wordt dit gewoonlijk toegeschreven aan het extra voedselaanbod door afval en voeren. De Fuut profiteert hier echter niet van. Wel lijkt het mildere klimaat in de stad (vooral de wat hogere temperatuur) en de daardoor betere voedselsituatie een rol te spelen.