Er blijken afgelopen maanden Witstuitbarmsijzen te zijn gezien. Ik zou graag alle waarnemingen willen ontvangen, zoals gegevens over datum, plaats (& gemeente), zomogelijk nummer van het Sovon-vak, aantal (66k met andere barmsijzen), geslacht en leeftijd. Ook gegevens over voedsel, zoals plantensoort waar ze op foerageerden, makheid en dergelijke zijn welkom. Ook foto’s en tekeningen (met duidelijke kenmerken) zijn gewenst.