In tabel 1 worden de belangrijkste resultaten van de inventarisaties in 1981 en 1982 samengevat.