De Grutto, Kemphaan, Tureluur en Kievit prijken dit jaar op onze postzegels. Zij vertegenwoordigen de weidevogels, waaronder een groot aantal soorten kan worden gerekend. In en buiten Nederland krijgen de weidevogels daardoor bijzondere aandacht. Het initiatief is genomen door de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels en zij heeft middels een omvangrijke en tijdrovende organisatie vele prominenten, van boer tot minister, voor haar plan weten te winnen.