In ’Het Vogeljaar’ 31 (3) : 161 wordt onder ’Korte mededelingen’ verteld over een vissende Zwarte Kraai. In de jaren 1976 en 1977 vertoefde ik in verband met een aalscholveronderzoek wekelijks bij de Steile Bank bij Oude Mirdum F. Hier observeerde ik herhaaldelijk een vijftal (familie?) Zwarte Kraaien, die vaak elk op een weipaal aan het IJsselmeer zaten. Eén hiervan -waarschijnlijk steeds dezelfde- viste regelmatig in het IJsselmeer tussen de kust en de Steile Bank. Hij dook dan als een meeuw in het water en kwam meestentijds met een klein visje in de snavel weer op zijn paal zitten om het op te peuzelen.