Opnieuw is een formidabel Jaarverslag (over 1983) uitgegeven door de werkzame Vereniging voor Vogelbescherming ’s-Gravenhage en Omstreken. Een belangrijk deel van het dikke verslag behandelt de vogeltuinen, vogelreservaten en andere vogelwachtterreinen. Men houdt zich binnen de vereniging onder meer bezig met wintervoedering, meeuwenkolonie Wassenaarse Duinen, weidevogels, nestkasten, Meijendel Vogelpopulaties. Vogelringstation Meijendel en Vogelwerkgroep Vlietland, waarvoor men gedeeltelijk ook speciale commissies heeft ingesteld. Ook aan de jeugd wordt bijzonder veel aandacht besteed. Een open, realistisch en duidelijk verslag waarin wij erg veel over de vereniging te weten komen.