Er is een tweede druk van het boek ’Levensgemeenschappen’ verschenen. De in ons land aanwezige levensgemeenschappen worden per hoofdstuk behandeld, onderverdeeld in een aantal paragrafen. De paragraaf ’Kenmerken’ geeft een beschrijving van de eigenschappen, zoals de karakteristieke vegetatie. Daarna worden de wijze van ontstaan en het beheer in het verleden behandeld. De paragraaf ’Betekenis en bedreiging’ geeft de actuele situatie weer. De meeste ruimte wordt ingenomen door aanwijzingen voor het beheer, vaak uitgesplitst in inwendig en uitwendig beheer en de beheersmaatregelen. leder hoofdstuk wordt afgesloten met een litteratuuropgave. Een verklarende woordenlijst beschrijft de vaktermen voor niet-specialisten. De beheerder zal in deze uitgave alle basis-informatie aantreffen en daardoor beter in staat zijn vragen te beantwoorden, die zich bij een beheersproject kunnen voordoen. Het boek levert tevens een uitstekende inventarisatie van de in ons land aanwezige levensgemeenschappen en hun eigenschappen. Dit maakt dat het boek zowel gebruikt kan worden voor de beleidsvorming als voor de onderwijsdoeleinden. Ook de gevorderde natuurliefhebber zal het kunnen waarderen als veelomvattend naslagwerk. In de tweede druk is de uitgebreide inhoudsopgave vervangen door een algemene inleiding op de hoofdstukken. Verder zijn kleine correcties aangebracht en werden recente ontwikkelingen verwerkt in de tekst. De hoofdstukken ’Gebouwen en Ondergrondse kalksteengroeven’ zijn geheel herschreven. De litteratuurlijsten zijn aangepast en is het glossarium aan een critische blik onderworpen.