De Ortolaan is tijdens de trek geen opvallende vogel (Maréchal 1982, Spaepen 1952, Vleugel 1971). Wanneer de vogels zich tegen de bodem drukken vallen zij nauwelijks op. Dat geldt voor situaties in Europa maar ook in Afrika (schriftelijke mededeling J. Alamargot, 1983) en zelfs in gevangenschap in volièremilieu (Kolvoort 1898). Dat is een van de redenen waarom in verhouding tot veel andere soorten zo weinig over deze soort wordt gepubliceerd.