De hieronder opgesomde waarnemingen komen uit het waarnemingenbestand van ’Het Vogeljaar’ en enkele regionale bladen van de laatste tijd. In totaal 85 waarnemingen. Er is geen poging gedaan een totaal overzicht van alle ortolanenwaarnemingen te geven. Daartoe zou een uitgebreid literatuuronderzoek nodig geweest zijn en tevens een oproep tot het inzenden van waarnemingen. Ongetwijfeld zou het totaal aantal waarnemingen daarmede sterk gestegen zijn. Wellicht dat zulks naar aanleiding van dit nummer door iemand opgepakt kan worden om er eens een uitgebreid artikel aan te wijden. De vermelde waarnemingen geven, verdeeld naar de plaats van waarneming, aan dat Limburg met 26,5% van de waarnemingen, gevolgd door de Flevopolders met 14,5% en de Achterhoek met 12%, goede gebieden kunnen zijn voor het doen van waarnemingen van Ortolanen. Wat betreft de periode waarin de meeste waarnemingen zijn gedaan komen de maanden april, mei, juni en september met respectievelijk 14,1%, 43,5%, 10,5% en 12,9% er het beste uit.