De Ortolaan is een typische vertegenwoordiger van de vogelgemeenschap van het kleinschalige en gevarieerde oude hoevenlandschap in de Zuidoost-Achterhoek (zie figuur 1). Sommige bronnen vermelden dat de soort hier sinds mensenheugenis voorkomt (Ten Houten 1960). Sinds 1974 doet de Vogelwerkgroep Zuidoost-Achterhoek onderzoek naar deze soort. De reden van dit onderzoek was de sterke verandering in de biotoop van deze soort, die zeker al sinds 1970 valt waar te nemen. In deze onderzoeksperiode nam het broedbestand af van 127 tot 19 territoria. Daarom meer omtrent het voorkomen van deze soort, naar aanleiding van een proefgebied in Winterswijk.