De achteruitgang van de Ortolaan in Noordwest-Duitsland is kort beschreven. Factoren, die de achteruitgang bewerkstelligen worden genoemd en besproken. Mogelijkheden voor biotoopbescherming en biotoopbeheer zijn vanuit ervaringen met Noordwestduitse ortolanenpopulaties aangegeven.