Zoals uit het artikel van Pierre van Maréchal, elders in dit nummer blijkt, behoort Noord-Limburg tot de allerlaatste delen van Nederland, waarin nog restpopulaties van de met uitsterven bedreigde Ortolanen voorkomen. In de jaren 1974 tot en met 1982 heb ik in de Noordlimburgse gemeenten Venray, Meerlo-Wanssum, Grubbenvorst, Horst, Sevenum, Maasbree en Helden Ortolanen waargenomen in zeventien verschillende kilometerhokken en negen uurhokken (Van den Munckhof 1981,1982). Steeds werden de waarnemingen gedaan in fijn gestructureerde akkerbouwgebieden op droge zandgronden, waarin vooral granen en hakvruchten worden verbouwd en waarin houtwallen of bosjes liggen. Verschillende gebieden, waarin ik Ortolanen gezien of gehoord heb, worden door allerlei activiteiten van de mens bedreigd. Enkele jaren geleden heb ik in ’Het Vogeljaar’ al enkele bedreigingen van de Ortolaan beschreven (Van den Munckhof 1981). In dit artikel wordt in het kort de strijd van natuurbeschermers tegen (dreigende) aantastingen van Noordlimburgse ortolanengebieden vanaf 1981 besproken. Ook wordt er in gepleit voor het inrichten van enkele ortolanenreservaten.