Over de inventarisatiemethodiek van rietvogels is minder bekend dan van bosvogels en weidevogels en verschillende methodes leveren ook grote verschillen op (Bell et al 1968). In 1982 hebben twee studenten uit Utrecht een onderzoek gedaan naar de invloed van de vegetatiestructuur en de recreatie op de vogelbevolking van het Nieuwkoopse plassengebied. Het onderzoek is uitgevoerd bij het Rijksinstituut voor Natuurbeheer te Leersum. Dit onderzoek leverde ook interessante waarnemingen op van rietvogels, met name met betrekking tot de inventarisatiemethodiek. Dit artikel behandelt die methodiek en vergelijkt deze met die uit de Handleiding voor het inventariseren van broedvogels in Nederland (Vogelwerkgroep Grote Rivieren 1977). Ook wordt een verschil in zangactiviteit van in kolonies en losbroedende Kleine Karekieten beschreven.