Tot voor kort is er nog weinig avifaunistisch onderzoek verricht op Voorne. Adriani & Van der Maarel (1968) geven een globale samenvatting over de vogels van Voorne’s Duin. Het eerste systematische onderzoek is verricht door de Vogelwerkgroep KNNV-Voorne (1981) en de Vogelwerkgroep Avifauna West-Nederland (1981), naast de onderzoekingen ten behoeve van het Atlasproject van de Nederlandse broedvogels (Teixeira 1979). In dit artikel worden zonder op de details in te gaan de resultaten besproken van de inventarisaties van broed- en trekvogels gedurende de periode 1974 -1982 van een aantal karakteristieke gebieden op Voorne.