Deze weidevogelinventarisatie is voor mij steeds een kwestie geweest van kiezen tussen loupe of verrekijker. De inventarisatie heeft plaatsgevonden in één van de gaafste beekdalen van Nederland. Intensief heb ik in 1982 in dertig bezoeken geprobeerd iets meer te weten te komen van de weidevogelbevolking in 500 ha beekdalgroenland. Na de uitwerking van de veldgegevens ben ik er achter gekomen dat elk weidevogelgebied een verhaal apart is. Het goed in kaart brengen van de lokale omstandigheden lijkt voor de weidevogel-problematiek dan ook van groot belang.