Op 10 mei 1984 zijn de eerste proefbladen van de Historisch-Landschappelijke Kaart van Nederland, schaal 1 : 50.000, aan een groot aantal belangstellenden gepresenteerd. Op deze kaart wordt de geschiedenis van het Nederlandse landschap in beeld gebracht. Het Nederlandse landschap heeft een langdurige ontwikkeling meegemaakt. Sommige elementen in het landschap dateren al uit de prehistorie, zoals hunebedden en grafheuvels. In en na de Middeleeuwen zijn echter de belangrijkste inrichtingswerkzaamheden uitgevoerd.