De jaarlijks door de Stichting Het Vogeljaar gehouden traditionele vogelfoto-wedstrijd is ook voor 1984 weer uitgeschreven. De wedstrijd geeft de lezers een indruk van de resultaten van het werk van de Nederlandse en Belgische vogelfotografen. Evenals voorheen zullen geen foto’s worden geaccepteerd van in Nederland broedende vogelsoorten, die in de ’Avifauna van Nederland’ worden aangeduid met ’vrij schaars’, ’schaars’ en ’zeer schaars’ tenzij heel duidelijk blijkt dat de opname niet in de broedtijd of bij het nest is gemaakt. Voor in België gemaakte foto’s geldt daarbij de ’Avifauna van België’.