Australië is voor vogelliefhebbers een bijzonder interessant land. Van de ruim 750 verschillende vogelsoorten die dit continent rijk is, is een groot percentage bij ons Europeanen alleen maar van foto’s of tekeningen bekend. Maar dit geldt voor een deel ook voor de Australiërs zelf. Het observeren van onze gevederde vrienden in de vrije natuur is echter lang niet overal even gemakkelijk, wat zowel voor West-Europa als voor Australië opgaat. Vooral daar waar zich grote kolonies concentreren, bijvoorbeeld in broedgebieden, heeft men de streek vaak tot reservaat verklaard, waardoor toegang alleen onder bepaalde voorwaarden mogelijk is en verstoring tot een minimum beperkt blijft. Een goede zaak overigens. Om ornithologen en andere geïnteresseerden tegemoet te komen én het doen van waarnemingen te vergemakkelijken, heeft men op verschillende punten observatieplaatsen ingericht, vanwaar de activiteiten van de vogels gadegeslagen kunnen worden, zonder dat dit negatieve invloeden op hun gedragingen ten gevolge heeft. De Royal Australian Ornithologists’ Union (RAOU) heeft in april 1980 een tweede observatiepost geopend en wel op het thans onbewoonde Rotamah Eiland voor de kust van Victoria, onderdeel van een uitgestrekt natuurreservaat op circa 250 km ten oosten van Melbourne, een stad met ongeveer 3 miljoen inwoners (inclusief voorsteden). Een oude boerderij op dit 360 ha grote eiland werd voor dit doel geschikt gemaakt, waarvoor de Amerikaans-Australische oliemaatschappij Esso-BHP zo’n f 50.000 beschikbaar stelde, alsmede een aantal bedrijven, actief in dat deel van de wereld. In totaal kunnen twaalf personen tegelijkertijd van de post gebruikmaken. Voor overnachting en maaltijden wordt hun ongeveer f 25,- per dag in rekening gebracht.