In de serie van ’Les cahiers du rouge-gorge’ van het Belgische Coördinatie Comité voor de Bescherming van de Vogels is deel 1 verschenen van een handboek voor de vogelliefhebber. Niet alleen een zeer verzorgde uitgave met veel illustraties (ook in kleur), maar ook met een instructieve inhoud op aantrekkelijke wijze naar voren gebracht. Het eerste deel bevat zo’n schat van informatie dat het nauwelijks mogelijk is alle onderwerpen in deze korte bespreking te noemen. Een boek dat de Nederlandstalige vogelliefhebbers zeker aan hun Franse relaties cadeau moeten geven, maar ook een boek dat de vogelliefhebber die op Frankrijk is ingesteld zal moeten kunnen raadplegen. Voorvale vogelsoorten worden ook de volksnamen vermeld en een lange lijst van alle organisaties die zich in Frankrijk met vogels en natuurbescherming bezighouden beslaat niet minder dan 16 bladzijden. Het boek heeft, wat betreft de illustraties, kunnen steunen op de medewerking van een aantal Nederlandse vogelfotografen.