In de afgelopen zomer van 1984 werden aan de oostkust van Ijsland Wilde Zwanen met gele kunststof halsringen gemerkt. Op de halsringen bevinden zich, van boven naar onderen gelezen, telkens twee letters (bijvoorbeeld AA, AB en zo voort), die echter rondom vier maal herhaald zijn. De zelfde lettercombinatie bevindt zich ook op de gele PVC-ring aan de linkerpoot, terwijl de rechterpoot de officiële stalen ring van het IJslandse Museum van Natuurlijke Historie draagt. Indien deze dieren worden waargenomen gelieve men onderstaand adres in te lichten over plaats, datum, lettercombinaties en andere bijkomstige gegevens. Prof. dr. Arnthor Gardarsson, University Institute of Biology, Grensasvegur 12,108 Reykjavik, IJsland.