Twee wilde en zes gemengde paren vestigden zich in 1984 in ons land. Samen brachten zij zeventien jongen groot. Verder waren er nog op twee plaatsen nestelpogingen die echter niet tot resultaten leidden. Enkele Ooievaars bezochten onbezette nesten zonder tot nestelen over te gaan. Op vijf plaatsen kregen reeds bezette nesten bezoek. Al met al waren er ruim honderd waarnemingen van doortrekkende of korte tijd pleisterende Ooievaars.