Ter gelegenheid van onder meer het feit dat in 1985 het veertig jaar geleden is dat Nol Binsbergen is overleden is er in de Zaanstreek een maandkalender uitgegeven met zwart-wit foto’s van Nol Binsbergen. De kalender (45,5 x 19 cm) bevat 12 bladen met op elk blad twee foto’s en bijbehorende tekst uit het boek dat Nol Binsbergen schreef ’Uit Neerlands Vogelleven’. De afdrukken zijn van de originele glasnegatieven gemaakt. Het betreft allemaal opnamen van Blauwe Reiger, Purperreiger, Roerdomp en Woudaapje. Weliswaar allemaal nestfoto’s, maar men moet zich bedenken dat het allemaal historische foto’s zijn. Voorbeelden van wat men met de in die tijd beperkte technische mogelijkheden optimaal kon bereiken. Ondanks dat kunnen de foto’s weerstand oproepen bij de tegenwoordige ’vogelaars’, maar men heeft gemeend dat met deze gevoelens rekening gehouden moet worden door de vogelfoto’s duidelijk binnen het kader van de toen geldende normen voor vogelfotografen te plaatsen. Alleen jammer dat de gebruiker van deze kalender daarover met een korte tekst niet duidelijk is ingelicht.