Onze Belgische vogelvriend, Roger Arnhem, maakte ons er op attent, dat Jaap Taapken op 16 maart ’85 zestig jaar wordt en het leek hem gepast daar maar niet zo aan voorbij te gaan. Hij dacht aan een feestnummer van HET VOGELJAAR. Dat nummer komt er wel, maar dan in de loop van dit jaar. Om practische redenen leek het ons beter een klein deel van dit nummer aan Jaap te wijden, ook al omdat het vrijwel onmogelijk is hem er bij de samenstelling van een nummer buiten te houden. Daarmee is dan meteen gezegd hoe dominerend Jaap in onze redactie feitelijk is. Het zou in de geest van deze tijd passen om in chronologische volgorde zijn levensloop te schetsen, maar daarmee doe je geen recht aan de meest fanatieke vogelbeschermer, die ik ken. Onvermoeibaar zoekt hij steeds nieuwe wegen, of haakt hij spontaan in op nieuwe ontwikkelingen.