De Aalscholver is al sinds onheuglijke tijden een vogelsoort waarmee de mens te maken heeft. Volgens de wet die de Israelieten enkele duizenden jaren geleden kregen, was de Aalscholver onrein en mocht niet gegeten worden (zoals verscheidene andere soorten die als stootvogels en aaseters warden bezien: de Visarend, Raaf, meeuwen en wouwen en dergelijke). Op oude Egyptische mummiekisten zijn hieroglyfen met vele vogelsymbolen te zien, waartussen ook de Aalscholver verschillende malen is afgebeeld. Ook werden Aalscholvers reeds in oude tijden door vissers in de Orient en in delen van India voor de visvangst afgericht, waarbij er een bandje vrij los om de hals van de vogel werd gedaan zodat hij alleen maar heel kleine vissen kon doorslikken.