Sinds 1970 is de natuur voor menigeen de juiste wegwijzer near het lang gezochte levenspad. De overspannen kantoorbediende en de minderjarige scholier hebben enige ’nieuwe’ begrippen in hun woordenschat. Ze beginnen allen met dat zelfde woord: natuur. Natuurbeleving, natuurvoeding, natuurwandeling, natuurgids, natuurbescherming. Die bescherming blijkt meer en meer noodzakelijk te zijn, opdat beleving, voeding, wandeling,... nog zouden mogelijk zijn. Als wij er zo mee doorgaan, dan kan het wel eens gebeuren dat wij niet veel natuurvoeding meer kunnen eten. Gewoonweg omdat er niet veel natuur overblijft. ’Als wij er zo mee doorgaan’... Maar dat zeggen wij inmiddels al meer dan tien jaar. Met andere woorden: wat ward er tot nu toe al bereikt? In hoeverre kan men spreken van een efficiënte natuurbescherming?...