Het tijdschrift ’Birds of Turkey’ heeft zich tot doel gesteld vogelwaarnemingen uit Turkije te verzamelen, per gebied te ordenen en een ruime verspreiding te geven. Hierdoor worden gegevens bereikbaar voor natuurbeschermingsinstanties en potentiele Turkijegangers. Eén ieder die in het verleden een bezoek heeft gebracht aan Turkije en vogelwaarnemingen heeft genoteerd wordt dringend verzocht deze waarnemingen op te sturen naar onderstaand adres, zodat ze gebruikt kunnen worden voor toekomstige nummers van ’Birds of Turkey’. Het best bruikbaar zijn waarnemingen geordend per gebied of traject.