Inzenders van waarnemingen worden verzocht bun gegevens zo spoedig mogelijk na waarneming, liefst tweemaandelijks, in te zenden. Waarnemingen van zeldzame soorten, zie daarvoor de lijst van de Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna (Met Vogeljaar 25 (1) : 13) en bijzondere waarnemingen, gaarne met uitgebreide omschrijving en zo mogelijk met foto’s.