In de periode half mei 1975 tot half augustus 1977 is het graslandgebied Hofflands Polder bij Uithoorn (Noord-Holland) 42 keer geïnventariseerd. Dit artikel bespreekt met name het grote belang van dit poldertje voor de Blauwe Reiger. Verder wordt in het kort bij andere ’visetende’ vogelsoorten stilgestaan. De hoge dichtheid van de Blauwe Reiger in Hofflands Polder wordt vooral toegeschreven aan het feit dat het water voedselrijk en vrij ondiep is, het gebied veel brede sloten heeft en de slootkanten laag en voor een Blauwe Reiger goed te belopen zijn. Met name deze combinatie van milieufactoren maakt het gebied voor de Blauwe Reiger erg aantrekkelijk. De gegevens van de andere vermelde soorten laten zien dat het gebied als voedselgebied van belang is voor de Lepelaar. De incidentele aanwezigheid daarentegen van de Purperreiger is opmerkelijk en geeft een aparte betekenis aan het gebied. Het kan zijn dat het gebied voor deze soort te open is, maar waarnemingen elders weerspreken deze gedachte. Het artikel laat zien dat het inventariseren van foeragerende kolonievogels als Blauwe Reiger, Purperreiger en Lepelaar een voor de soort belangrijke zaak en voor de vogelaar een boeiende bezigheid is.