De Wieden zijn gelegen in Noordwest-Overijssel. Het gebied wordt in het westen begrensd door de oude zeedijk tussen Blokzijl en Vollenhove, in het noorden door de Steenwijkerweg tussen Blokzijl en Muggenbeet en de polders Halfweg en Giethoorn, in het oosten door de Steenwijkerkamp en de provinciegrens met Drenthe en in het zuiden door de Zomerdijk van het Meppelerdiep en de Barsbekerbinnenpolder. In het zuidwesten vormt het Hoge Land van Vollenhove de begrenzing van De Wieden. De Wieden zijn een laagveengebied, bestaande uit plassen met daaromheen gelegen moerassen. Aan de periferi liggen veenweidecomplexen, met als grootste het gebied rondom het-Giethoornse Meer en het gebied ten Oosten van Giethoorn. Het gebied vormt met de noordwestelijker gelegen Weerribben een landschappelijke eenheid. Samen, met de ertussen gelegen ontginningspolders, vormen ze het veenlandschap op de overgang van het Drentse plateau naar het IJsselmeer. De grootte van het Wiedengebied bedraagt ongeveer 8000 hectare. Hiervan bestaat ongeveer 2000 hectare uit open water.