De oproep aan vacantiegangers om (broed)vogelwaarnemingen in Oost-Tirol te melden (zie ’Het Vogeljaar’ 31 (1) 1983) mag geslaagd worden genoemd. Op de uitnodiging, die tot doel had gegevens te verzamelen voor de totstandkoming van een eerste nationaal landschapspark in Oostenrijk, reageerden ongeveer twintig mensen. De meesten leverden waarnemingen verzameld tijdens voorgaande vacanties. Zeven brachten van half mei tot begin augustus 1983 in het gebied hun vacantie door, enkelen zelfs speciaal naar aanleiding van de oproep. Ze leverden op die wijze een bijdrage aan de eerste kwalitatieve inventarisatie van de regio.