Van 29 mei tot en met 2 juni 1985 werd in de Dorpskerk te Voorst een tentoonstelling georganiseerd met veel voorlichting over de Ooievaars in Nederland en opnamen van de Voorster Ooievaars. In de nabijliggende ’Oude School’ werden dia’s en films vertoond. Ook werd een aantal lezingen gehouden. Het ooievaarsnest bij de kerk is dit jaar bewoond door twee wilde Ooievaars. Aan de tentoonstelling heeft ook ’Het Vogeljaar’ haar medewerking verleend. Helaas verscheen dit nummer te laat om de lezers nog tijdig over de tentoonstelling op de hoogte te brengen van deze tentoonstelling. Wilt u toch iets naders weten over deze gehouden tentoonstelling dan gelieve u contact op te nemen met onderstaand adres.