Al vele jaren doet de afdeling Botanie van de Katholieke Universiteit Nijmegen onderzoek naar de voortplanting van geluid in verschillende vegetaties; ze bestudeert wat genoemd kan worden het akoestisch milieu. Tot voor kort werden vooral de invloeden van vegetatie en bodem bestudeerd (Marlens 1980, Van der Heijden 1984). Sinds enkele jaren wordt er ook aandacht besteed aan de rol die het akoestisch milieu speelt in de diercommunicatie (Foppen 1984). Dit onderzoek is in eerste instantie beschrijvend. Met behulp van een litteratuurstudie en voorbeelden van Europese vogelsoorten zal getracht worden het belang van het akoestisch milieu voor vogelcommunicatie aan te geven.