In het raam van een onderzoekprogramma naar de winterbiologie en de fenologie van de Kemphaan zijn in februari/maart 1985 in Senegal en aansluitend in maart/april in Italië Kemphanen gevangen en zowel met geverfde veren (onderzijde en stuit) als met kleurringen gekenmerkt. Gemerkte vogels moeten op de terugtrek duidelijk herkenbaar zijn geweest. Indien men een van kleur voorziene Kemphaan heeft waargenomen wordt men verzocht zo veel mogelijk gegevens over de waarneming/vondst op te geven (kleur van de veren, kleurencombinatie, datum, plaats, geslacht, ouderdom, aantal aanwezige vogels, duur van aanwezigheid en dergelijke). Men wordt verzocht de gegevens Ie zenden aan het Biologische Station Rieselfelder, Coermühle 181, D-4400 Münster, West-Duitsland, telefoon 09 49 251 248 172.