In 1984 is het driejarig ’Vogelsterfte-onderzoek IJsselmeerkust’ gestart. Het doel van het onderzoek is om na te gaan hoe groot de vogelsterfte is in het IJsselmeer, wat de oorzaken zijn van deze sterfte en welke maatregelen getroffen kunnen worden bij eventuele calamiteiten. In dit jaar is maar een klein gedeelte van de IJsselmeerkust onderzocht: de Hollandse kust in het geheel niet; de afsluitdijk, Zuidelijk en Oostelijk Flevoland en de Noordoostpolder maar voor een klein deel; de Friese kust is in verhouding het gehele jaar door het best onderzocht. In totaal werden 193,1 kilometer gelopen/gefietst en 562 vogels gevonden.